۹۷ درصد زندانیان یزدان مرد هستند
رئیس کل دادگستری استان یکی از برنامه های دادگستری را بازخوانی تفکر علمی شهید بهشتی و تفکر جهادی و انقلابی برای مدیران استانی برشمرد و گفت: این برنامه با همکاری برخی دستگاه ها از جمله دستگاه های دیگر انجام می شود. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.