۷ گزینه برای نخست وزیری بریتانیا
در رای گیری امروز، ریشی سونا وزیر دارایی سابق ۱۰۱ رای، پنی موردانت وزیر دفاع سابق ۸۳ رای، تام توگندات وزیر امور خارجه پارلمان ۳۲ رای، لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای، دادستان سابق سوئلا براورمن. او ۲۷ رای و معاون سابق نخست وزیر کامی بادناک. وزیر زن ۴۹ رای کسب کرد.