۶ روایت التهابی شنبه اوین


شامگاه شنبه آتش سوزی در زندان اوین رخ داد. دود و آتش اوین و صدای انفجار شب وحشتناکی را برای زندانیان و بسیاری از مردم رقم زد. بر اساس آمار رسمی هشت نفر در این آتش سوزی جان باختند. اما علت آتش سوزی زندان اوین چه بود؟ یکی می گوید در بند ۷ و ۸ بود و دیگری در بند ۲۰۹. این گزارش به چندین روایت از علت آتش سوزی می پردازد.

۶ روایت در شنبه پر التهاب اوین اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.