۴ نکته در اعتراضات اخیر: از نصایح حضرت علی (علیه السلام) تا هشدار سعدی/ سهم مردم را بدهید، همه چیز درست می شود.
مسئولانی که به معترضان می گویند صف خود را از اغتشاشگران جدا کنید، همین کار را انجام می دهند و خط معترضان را به رسمیت می شناسند تا همه را آشوب خطاب نکنند و بحران را عمیق تر و گسترده تر کنند.بهترین راه برای مقابله با اعتراضات خیابانی اساساً این است که آنها را نگیرید به خیابان ها اعتراض می کنند و این می تواند با به رسمیت شناختن «سهم همه ایرانیان در اداره ایران» به ویژه در داشتن کرسی در مجلس و تریبون های عمومی انجام شود.