۳ پیشنهاد برای رفع موانع احیای برجام
از آنجایی که بایدن از نظر قانونی نمی تواند تضمین کند که رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجام خارج نخواهد شد، یک راه حل اضافه کردن این بند به متن توافق است که به این معنی است که ایالات متحده یا متحدان اروپایی آن با مجوز قانونی برای ساخت ایران از برجام خارج خواهند شد. سلاح هسته ای خواهد بود.