۲۷ میلیون تا ۷۱۳ هزار ایرانی ۳ دوز واکسن کراون دریافت کرده اند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون ۶۴ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۶۴ نفر نوبت اول، ۵۷ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۵۴۸ نفر نوبت دوم و ۲۷ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۶۶۶ نفر نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. اند.

تعداد واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۷۸ دوز رسید.

شب گذشته ۱۷ هزار و ۶۸۵ دوز واکسن کراون به کشور تزریق شد.