۲۴ ساعت منحصر به فرد برای دلار
به گفته بسیاری از تحلیلگران ارزی در بازار تهران، سطوح قیمتی در روزهای اخیر در هسته سخت دلار تبدیلی کمتر از کانال ۳۰ هزار تومانی است. با توجه به مشاهدات روند قیمتی این ارز در روزهای گذشته، برای دومین بار است که شاخص ارز تلاش می کند بر حمایت ها غلبه کند، بدون نتیجه روی ۳۰ هزار تومان باقی مانده است، انجام می شود.