۲۳۰ نهنگ ساحلی در سواحل تاسمانی استرالیا را ببینید
حداقل ۲۳۰ نهنگ خلبان در سواحل غربی “تاسمانیا” که بخشی از ایالت استرالیا است به گل نشسته اند. نهنگ های خلبان از اجتماعی ترین پستانداران جهان هستند و در گروه های بزرگ سفر می کنند. تیم های متخصص در تلاش برای بازگرداندن نهنگ های سالم به آب هستند. زیرا حدود نیمی از این نهنگ ها زنده هستند. دانشمندان تغییرات آب و هوایی را به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد این پدیده ذکر کرده اند، اما دلیل اصلی دستگیری نهنگ ها هنوز یک راز است.