۱۸.۸ میلیارد درآمد دولت از واردات خودرو – vafadownload


بر اساس گزارش گمرک ایران، امسال پیش بینی می شود دولت از محل واردات خودرو حدود ۱۸.۸ میلیارد تاکا برای دولت درآمد داشته باشد، هرچند با گذشت حدود چهار ماه از سال هنوز واردات خودرو و مقررات مربوطه وجود ندارد. وظیفه را پاک کنید

به گزارش ایسنا، مجموع منابع بودجه دولت در سال جاری حدود ۱.۴ تریلیون تومان است که بخشی از آن از محل منابع پولی یعنی مالیات و سایر درآمدها و مهم‌تر از آن از محل عوارض گمرکی تامین می‌شود.

اخیراً سازمان برنامه و بودجه جداول پیوست بودجه، سطوح درآمدی را به وزارت اقتصاد گزارش و در دستور کار دستگاه ها و گمرک قرار داده است. بر این اساس ردیف ۱۱۰۴۰۲ مالیات بر واردات خودرو در محل را بیش از ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است، در حالی که دولت در بودجه سال گذشته حدود ۲ میلیارد تومان برای همین ردیف مالیات واردات خودرو پیشنهاد کرده است. به ویژه بر اساس پیش بینی، خودروها تودیع و به گمرک بازگردانده شدند.

از سال ۱۳۹۵ واردات خودرو با موانع ارزی ممنوع شد، اما پس از چندین بار واردات مجدد در سال های اخیر، سال گذشته پیشنهادهای مختلفی در این زمینه ارائه شد و در نهایت در بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات واردات خودرو تعیین شد. . افزایش به عنوان یکی از منابع درآمد دولت نامیده می شود. مجلس در پایان اسفندماه مجوز واردات ۹۶ هزار خودرو را صادر کرد که ۷۰ هزار دستگاه سواری بود.

ولی با تصویب قانون بودجه مشخص شد واردات ۷۰ هزار خودرو منتفی است و علیرغم واکنش های مختلف به این موضوع، هیچ سازمانی مسئولیت این روند را نپذیرفته و دلیلی برای حذف مصوبه مجلس از بودجه ارائه نشده است.

با این حال، در ماه ژوئن، قانون نظارت بر واردات خودرو آبان ماه سال گذشته ساماندهی بازار خودرو را در مجلس تصویب کردند و به دولت اعلام کردند. بر اساس دستور ستاد، اگرچه آیین نامه واردات خودرو باید تا قبل از پایان خردادماه نهایی و ابلاغ می شد، اما اکنون که زمان آن گذشته است، وزارت دفاع همچنان متعهد به ابلاغ این مقررات است. در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است، ادامه این روند و آنچه در نهایت انجام خواهد شد. مطمئناً در تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه در وب سایت کارت مؤثر خواهد بود.

انتهای پیام