یک طوفان جهانی در راه است
جهان در معرض خطر زوال جدی نظم است. این به دلیل جنبه‌های ژئوپلیتیکی معمول، از جمله رقابت قدرت‌های بزرگ، جاه‌طلبی‌های امپریالیستی و تضاد منابع، و همچنین چالش‌های جدید مانند تغییرات آب‌وهوایی، اپیدمی‌ها و تکثیر هسته‌ای است.