یک سیگنال رادیویی عجیب مانند ضربان قلب از اعماق فضا به زمین می رسد
آشکارساز CHIME این تشخیص را در دسامبر ۲۰۱۹ انجام داد و دانشمندان بلافاصله متوجه شدند که آن را بسیار نادر یافته اند. دانیل میچیلی، اخترفیزیکدان از موسسه اخترفیزیک و تحقیقات فضایی MIT Kavli گفت: «این یک نشانه بسیار غیرعادی بود. بسیار طولانی بود، نه تنها حدود سه ثانیه طول کشید، بلکه نقاط تناوبی نیز بسیار دقیق بودند و در هر ثانیه – بوم، بوم، بوم – مانند ضربان قلب منتشر می شدند. این اولین بار است که ما چنین سیگنال دوره ای را شناسایی می کنیم.