یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی: ارزیابی سازمان سنجش درباره کنکور سال آینده نادرست است / کنکور سال آینده با تاثیر مشخص ۴۰ درصد انجام می شود.
منصور کبگانیان گفت: تصمیم گیری برای شرکت در کنکور سال آینده تصمیم مشخص، صریح و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در چهارمین ماه سال گذشته تغییراتی در این مصوبه ایجاد شد. ما دوست نداریم شک و اضطراب ایجاد کنیم و نباید فلسفه نظام آموزشی را نادیده گرفت.