گل محمدی: جذب ما به طرز عجیبی متوقف شده است / با من صحبتی برای حضور در تیم ملی نکرد / هدایت تیم ملی افتخار بزرگی است.
ما در تعهدات مالی خود عقب هستیم. من نمی خواهم در ابتدای فصل در مورد مسائل اقتصادی صحبت کنم. ما مشکلات زیادی داریم اما امیدوارم این مشکلات به زودی برطرف شود. در اولین دیدارم با درویش به او قول دادم که امسال مثل پارسال نباشد. پارسال خیلی عصبانی بودیم و شاید درست نباشد اما ۸-۹ بار از اعتصاب صحبت شد البته یک بار در رسانه ها.