گفتگو با پدر دختر ۲۳ ساله ربوده شده را ببینید/ جدیدترین عکس های سما; ۴۸ روز پیش
سما ۲۲ ساله ۴۸ روز است که مفقود شده است. پدرش گریه می کند و می گوید هر روز می روم پلیس، می روم دادسرا، فقط می گویند صبر کن. گوشی یا موتور و ماشینم را گم کرده ام؟! سما با خاله و مادرش قرار خرید می گذارد اما سما آنها را رها می کند تا طلا بفروشند و دیگر به خانه بر نمی گردد/ منبع: چندسانیه