کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، شرکت پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت هم اکنون روی عدد ۹۸ قرار دارد که در محدوده قابل قبولی قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته شاخص هوای پایتخت روی عدد ۸۷ و در محدوده قابل قبول قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۸۰ روز هوای قابل قبول، ۸ روز هوای ناسالم (برای همه مردم)، ۷۶ روز هوای ناسالم (گروه های حساس)، یک روز هوای بسیار ناسالم، ۱. ۲ روز هوای خطرناک و ۲ روز هوای پاک.

این بدان معناست که پایتخت نشینان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ روز هوای پاک، ۱۳۶ روز هوای قابل قبول و ۳۰ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ۱ روز هوای ناسالم دارند.