کیفیت هوای مشهد سالم است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تنبل وی بیان کرد: شاخص فعلی هوای مشهد (یکی دو ساعت اخیر) با عدد ۶۰ نشان از سالم بودن هوا دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: در حال حاضر کیفیت هوای منطقه ماشین ابزار تمیز و کیفیت هوای ۲۲ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط سالم است.

وی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش سفرهای غیرضروری نقش موثری در بهبود کیفیت هوا داشته باشند.