رژیم لاغری سریع

کنترل چاه های نفت در شمال کرکوک توسط گروه مسلح کرد – خبرگزاری مهر


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شرکت نفت شمال عراق از کنترل یک گروه مسلح کرد بر میادین و چاه های نفتی در شمال کرکوک در شمال عراق خبر داد.

در این گزارش جزئیات بیشتری در مورد هویت یا هدف این گروه مسلح ارائه نشده است.

قابل توجه است کرکوک یکی از مناطق مورد مناقشه بین دولت مرکزی بغداد و این منطقه از سال ها پیش است. کردستان و دولت مرکزی در اکتبر توانست آن را کنترل کند ۲۰۱۷ و بعد از تحولات مربوط به همه استقلال اقلیم کردستان را به دست بگیرید.