کمالوندی: دستور نصب صدها سانتریفیوژ به همراه تعلیق تحریم ها
سخنگوی سازمان انرژی اتمی: امروز صدها سانتریفیوژ جدید دستور کار داده شده است. این کار در راستای قانون اقدام راهبردی تعلیق تحریم ها و دستیابی به حداقل ثروت ۱۹۰ هزار سوسو است. امروز گاز به سانتریفیوژها تزریق شد و ما این موضوع را به آژانس اطلاع رسانی کرده ایم.