کشتار ۱۴ گوسفند در دالاهو و توزیع گوشت بین فقرا – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، به همت خیریه انصارالحجه مشهد و با همکاری کمیسیون مددکاری امام خمینی دالاهو، جمعه دالاهو امام رئیس شبکه دامپزشکی این شهرستان بود. ۱۴ روز بکش و قربانی کن.

لازم به ذکر است گوشت این قربانیان پس از ۲۴ ساعت در یخچال کشتارگاه دالاهو بین خانواده های نیازمند شهرستان توزیع می شود.