کدام کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید توجه داشته باشید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی کالاها و خدمات معاف فقط به مودیان عضو سامانه مودیان و خریدارانی که با استفاده از کارت های بانکی اقدام به خرید کرده و مالیات و عوارض کالاهای معاف و مالیات را پرداخت می کنند مجاز خواهد بود. خدمات. واریز به همان حسابی که خریده اند واریز می شود و به خریداران اطلاع داده می شود.