کدام محصولات صنعتی بیشترین صادرات را دارند؟
بر اساس گزارش عملکرد یک ماهه سال ۱۴۰۱ بازرگانی خارجی وزارت امنیت، کل صادرات بخش صنعت شامل محصولات پلیمری، منسوجات و پوشاک و کفش، محصولات شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، لوازم الکتریکی، صنایع برق و الکترونیک است. . محصولات سلولزی، خودرو و نیروی موتور، صنایع جدید و پیشرفته و پزشکی، سایر محصولات صنعتی در فروردین ماه امسال به ارزش ۲۵۵ هزار تن و ۲۴۲ میلیون دلار بوده است.