کدام لوازم بیشتر مصرف می کنند؟
هفته اول تابستان “هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق” نامیده می شود. بنابراین، بیایید به مصرف انرژی لوازم خانگی نگاه کنیم. شایان ذکر است که حدود ۱۷ هزار مگاوات کمبود برق داریم و باید تا پایان تابستان میزان مصرف را کنترل کنیم.