کاهش ۵۳ درصدی تصادفات در ارگان / تشکیل ۱۴۳۲ پرونده – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید محمد در میربگی عصر شنبه در نشست با اصحاب رسانه شهرستان دیدم که در سالن اجتماعات نیروی انتظامی این شهرستان انجام شد، گفت: تعامل خبرنگاران با پلیس این شهرستان دیدم بسیار سازنده است.

معاون نیروی انتظامی دیدم وی با بیان اینکه تولید و انتشار اخبار جعلی باعث ایجاد تشویش در اذهان عمومی می شود، افزود: خبرنگاران می توانند به شفاف سازی مناسب آن کمک کنند. حمل کننده خدمات شهری و سازمان های مجری قانون.

وی با تاکید بر اینکه دشمن با انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی سعی در تضعیف امنیت عمومی جامعه دارد، تصریح کرد: خبرنگاران می توانند به عنوان افسران جنگ نرم کمک کنند. حمل کننده پلیس باش

سرهنگ در میربگی با اشاره به اقدام پلیس شهرداری دیدموی افزود: در چهار ماهه نخست سال ۱۴۳۲ پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است.

باعث کاهش تصادفات در داخل و خارج شهرها شد دیدم وی خبر داد و ادامه داد: تصادفات درون شهری ۵۳ درصد و برون شهری ۱۱ درصد کاهش داشته است.

معاون نیروی انتظامی دیدم وی همچنین افزود: در چهار ماهه اول کشف صلاح غیرمجاز ۱۶ درصد در این شهرستان افزایش یافته است.