کارنامه تحصیلی دانش آموزان سال آخر متوسطه از امروز پنجشنبه اعلام می شود
در صورتی که دانش آموزان سال آخر متوسطه مغایرتی در اطلاعات کارنامه تحصیلی خود مشاهده کنند، لازم است قبل از یکشنبه ۵ تیرماه نسبت به اصلاح مورد یا موارد مذکور جهت حضور در منطقه آموزشی محل تحصیل اقدام نمایند. به تصحیح عنوان و اطلاعات خود ادامه دهید.