چگونه به کودک خود در نوجوانی کمک کنیم؟
بلوغ تغییرات زیادی را برای یک جوان و والدینش به ارمغان می آورد. بلوغ دوران گذار از کودکی به بزرگسالی است و والدین ممکن است نگران بهترین راه برای کمک به کودکان برای تغییرات جسمی، ذهنی و عاطفی ناشی از بلوغ باشند. آنها هیچ اطلاعاتی ندارند