چه کسی هزینه قطعی اینترنت اخیر را پرداخت می کند؟ / دادستان می تواند به عنوان دادستان وارد شود
آتش سوزی در استخرهای فیبر نوری مخابرات نشان داد که پروتکل های دفاعی غیرعملکردی و مصوبات فضای مجازی شورای عالی اصلا رعایت نمی شود.