چه سازه های دست ساز روی زمین از فضا قابل مشاهده هستند؟
اکثر این سوالات پاسخ مثبت دارند و در واقع باید گفت که بسیاری از سازه ها را می توان از فضا مشاهده کرد، با این حال حداقل برخی از این سازه ها که بعداً کشف خواهیم کرد، شامل مواردی است که احتمالاً نمی خواهیم. انتظار دارید آن را در لیستی مانند این ببینید. شما آن را ندارید.