چرا گوشی گرم می شود و چگونه از گرم شدن آن جلوگیری کنیم؟
در گرما، وقتی گوشی خود را برمی دارید، می بینید که دستگاه شما کند است، بیش از حد گرم می شود یا باتری آن تمام می شود. زیرا افزایش دما نه تنها بر بدن افراد بلکه بر وسایل الکترونیکی نیز تأثیر می گذارد، اما گرما برای تلفن ها مضر است. وب سایت بی بی سی توضیح داده است که برای رفع این وضعیت چه کاری می توان انجام داد.