پوریا: ما با بودجه جنگی مشکلی نداریم اما مجلس باید همه فدراسیون ها را ببیند


محمدرضا پوریا گفت:وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس درباره اعتراض روسای فدراسیون ها به اعتبارات در مجلس. وظیفه یافته به برخی فدراسیون ها گفت: چند وقت پیش متوجه شدیم که علاوه بر بودجه وزارت ورزش، مجلس برای ورزش هم بودجه ای در نظر گرفته که بسیار خوب است و از نمایندگان مجلس تشکر می کنیم اما همه فدراسیون ها باید در نظر بگیرند. به فدراسیون بدمینتون که برای گسترش این ورزش تلاش می کند.

رئیس فدراسیون بدمینتون ادامه داد: این بودجه باید توسط وزارت ورزش که کارشناسان دارد توزیع شود. خود وزیر مسئول فدراسیون هاست. او از زمانی که معاون وزیر بوده به فدراسیون ما می آید و از وضعیت فدراسیون ها خبر دارد. این بودجه به وزارت ورزش و از طریق وزارت ورزش می رود توزیع بودن مطابق با می توانند در دفتر برنامه ریزی به عنوان کارشناس فعالیت کنند و خود آقایان رقتی و پولادگر هم در ورزش فعالیت داشته اند.

پوریا با بیان اینکه علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه این بودجه را درخواست کرده و اکنون بیش از ۲۰ فدراسیون می توانند از این بودجه مازاد استفاده کنند، گفت: من از این حساب اطلاعی ندارم و اگر بخواهند بودجه خاصی به آن بدهند. من می گویم این بودجه باید از طریق وزارتخانه، کمیته های المپیک و پارالمپیک توزیع شود.

وی همچنین با اشاره به پایان دوره حضور خود در فدراسیون بدمینتون و ثبت نام داوطلبان خاطرنشان کرد: دوره من ۱۲ مرداد به پایان می رسد. نامزدها هم ثبت نام کرده اند و ما ۴ نفر معرفی شده ایم. من مطابق با فدراسیون جهانی برای فعالیت‌هایم در فدراسیون و ارتقای برابری جنسیتی، از بین ۷۰ فدراسیون، من را به عنوان مدیرکل خود انتخاب کرد. من عضو شورای آسیایی هستم و با حضور IOC و نمایندگان جهان موفق به کسب جایزه اول جهان شدم. من معتقدم وزارتخانه شرایط را برای حضور در انتخابات فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/
این را برای جلد پیشنهاد دهید