پهپادهای نظامی مفهومی BAE با سرعت صدها کیلومتر در ساعت رونمایی شد
پهپاد مفهومی ۲ در دو مدل برای محیط های خشکی و آبی عرضه خواهد شد. این محصول همچنین می تواند با موشک های هوا به سطح کلاس Spear و موشک های هوا به هوا کلاس Meteor درگیر شود. نیروی این پرنده توسط موتور جت تامین می شود، اما دم آن V شکل است.