پلیس تهران: سرقتی از موزه ها نداشته ایم
رئیس پلیس پیشگیری تهران: تاکنون هیچ گونه سرقت اجناس و اشیا از موزه های تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نداشته ایم. به این معنی که موزه ها در صورت مفقود شدن کالا و یا سرقت آثار در همان روز به اداره کل موزه ها اطلاع دهند. اظهارات پلیس و همچنین اعترافات منتسب به دزد موزه لازم است.