پروتئین خون احتمال ابتلا به دیابت و سرطان را پیش بینی می کند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر به نقل از پزشکی Net، محققان سطح بالایی پیدا کردند پروستاسین که عمدتا در سلول ها اپیتلیوم با پوشاندن سطوح و اندام های بدن، با دیابت و سرطان مرتبط است.

برای این مطالعه، محققان نمونه خون حدود ۴۷۰۰ بزرگسال سوئدی میانسال را به عنوان بخشی از یک مطالعه بزرگتر که از سال ۱۹۹۳ در حال انجام است، تجزیه و تحلیل کردند.

محققان گفتند پروستاسین به تنظیم سدیم، حجم خون و فشار خون کمک می کند. این پروتئین با متابولیسم گلوکز خون نیز مرتبط است.

در یک پیگیری متوسط ​​۲۲ ساله، محققان شرکت کنندگانی را با بالاترین سطح دریافت کردند پروستاسین آنها ۷۶ درصد بیشتر از کسانی که پایین ترین سطح را داشتند متحمل آسیب شدند بد دیابت داشتند

همچنین افرادی با بالاترین سطح پروستاسین در خون آنها، احتمال مرگ ناشی از سرطان بیشتر از کسانی بود که کمترین سطح را داشتند.

نتایج نشان داد که با دو برابر کردن غلظت پروستاسین در خون، خطر مرگ ناشی از سرطان در میان افرادی که سطح قند خون بالایی داشتند، ۱۳۹ درصد افزایش یافت.

برای افراد بدون گلوکز خون بالا، دو غلظت دو برابر می شود پروستاسین خطر مرگ ناشی از سرطان را ۲۴ درصد افزایش می دهد.

دکتر”ژو بائورئیس تیم تحقیقاتی بیمارستان وابسته به دانشگاه نانجینگ در چین گفت: “پروستازین یک نشانگر خطر بالقوه جدید بد به دیابت و مرگ و آقای این بیماری به ویژه در افرادی که سطح گلوکز خون بالایی دارند باعث سرطان می شود.

به گفته محققان، افزایش سطح پروستاسین این می تواند پاسخ بدن به قند خون بسیار بالا را جبران کند، اما به نظر نمی رسد برای متوقف کردن یا معکوس کردن وخامت کنترل گلوکز کافی باشد.