و اگر غم ما تمام نشود؟فروید عزاداری را فرآیندی می داند که سوگوار را به جدایی از متوفی سوق می دهد. برای او غم و اندوه نوعی پایان است. اما پائولین باس، جامعه‌شناسی که چهل سال است با غم سروکار دارد، معتقد است که این مفهوم‌سازی از غم گمراه‌کننده است، زیرا در بسیاری از موارد غم پایانی ندارد و سال‌ها طول می‌کشد. کتاب جدید او، افسانه خاتم، تلاشی است برای تبیین این نظریه در شرایط امروز جهان.