وی به عنوان عضو ناظر مجلس شورای عالی محیط زیست انتخاب شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی شهر در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ مرداد) فردی از کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست را به عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست انتخاب کرد.

با رای نمایندگان، سامیه رفیعی به عنوان ناظر شورای اسلامی شورای عالی محیط زیست انتخاب شد.