وضعیت ۱۴۳ شهر قرمز و نارنجی / کاهش در شهرهای آبی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین رنگ های نقشه تاج کشور، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی دوباره افزایش یافت.

بر این اساس، ۵۷ شهر در وضعیت قرمز و ۸۶ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

تعداد این شهرها از ۲۰۸ شهر به ۱۹۹ شهر و تعداد شهرهای آبی از ۱۹۰ شهر به ۱۰۶ شهر کاهش یافته است.