وزیر بهداشت: وارد موج هفتم تاج و تخت شده ایم
بهرام عین اللهی: اکنون تمامی مراکز درمانی کشور برای مقابله با موج هفتم ویروس کرونا در آماده باش هستند. فاصله اجتماعی این موج نیز باید به درستی کنترل شود.