وزارت گردشگری: پروازهای داخلی در برابر فروش دلار
پس از یک دوره سخت رکود به دلیل ظهور گسترده تاج که اکنون شاهد افزایش نسبی ورود گردشگران خارجی در راستای سیاست‌های ضد ایران هراسی بوده است، انتظار می‌رود تمامی فعالان حوزه گردشگری تلاش زیادی برای تشدید این موضوع داشته باشند. روند.