وزارت کشور: با متخلفان سفرهای اربعین برخورد می شود
معاون امنیتی پلیس وزارت کشور: از موکب داران به خاطر دردسری که برای گارد مرزی عراق ایجاد کردند عذرخواهی می کنم. ما به صورت شبانه روزی به حل مشکل آنها ادامه دادیم، البته نگران تداوم مشکلات موکب ها هستیم. پیشنهاد ما این است که وزیر کشور به بغداد برود و با وزیر کشور عراق دیدار کند.