وزارت امور خارجه: ادعای دکترین هسته‌ای ایران مغرضانه، سازنده و با اهداف و انگیزه‌های خاص است.
سخنگوی سرویس دیپلماسی: حفظ و تحکیم دستاوردهای هسته ای حق انکارناپذیر و قانونی جمهوری اسلامی ایران است و توان دفاعی و موشکی این کشور مبتنی بر سیاست راهبردی و در چارچوب دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. تهدیدی برای همسایگان نیست.