وزارت اطلاعات: دستگیری تروریست فرامرزی
وزارت اطلاعات: به اطلاع ملت شریف ایران می رساند: با عنایات الهی و تلاش فداکارانه سربازان گمنام زمان (عج) امام (عج) با وسعت عبور از یکی از مجرب ترین و خطرناک ترین تروریست ها. تروریست های مرزی آنها را دستگیر و به زندان بردند.