واکنش شهرداری تهران به تعویض سنگ قبرها با تصاویر زنان برهنه
در مورد تصاویر زنان محجبه نیز اصل انتشار غیرقانونی است، یعنی حتی واحدهای اداری، تجاری و غیره نیز نمی توانند از تصویر زنان محجبه در نمایش یا تبلیغات خود استفاده کنند. البته مشکل فقط جنبه تبلیغاتی نیست، بلکه استفاده از این تصاویر ممنوع و غیرقانونی بوده و تعریف آن در قوانین کشور موجود است.