واکنش ایران به بیانیه سه کشور اروپایی: مایه تعجب و تاسف است
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: در شرایطی که روابط دیپلماتیک و تبادل پیام بین طرف های مذاکره و هماهنگ کننده مذاکرات صورت می گیرد جای تعجب و تاسف است. در مذاکرات، سه کشور اروپایی دست به اقدامی انحرافی و رویکردی معکوس به دور از یک می‌زنند.» در مذاکرات چنین اظهارنظری می‌کنند.