همسر انسیه خزعلی: پسرم به کاربران ایرانی سرویس VPN نداد/ شرکت پسرم بازارهای خارجی را هدف قرار داده است.
همسر معاون رئیس جمهور گفت: شرکت حمیدرضا از بدو تاسیس بر روی بازارهای خارجی متمرکز بوده و هیچ گونه فعالیتی در بازار ایران نداشته است. ماهیت اصلی VPN محافظت از حریم خصوصی آنلاین افراد است و استفاده اصلی از آن در جهان استفاده نکردن از آن به عنوان “فیلتر شکن” است.