هشدار پلیس به مردم: از ذکر لینک پرداخت درگاه های بانکی در فضای مجازی خودداری کنید
مردم نسبت به پیشکش ها به شماره حساب هیئات مذهبی و موسسات خیریه معتبر و شناخته شده سپرده گذاری کنند و برای جلوگیری از سرقت یا سوء استفاده از اطلاعات کارت های بانکی، لینک پرداخت درگاه بانکی درج شده در فضای مجازی را ذکر نکنند.