هشدار روسیه نسبت به بحران گرسنگی در افغانستان – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، افغانستان ممکن است در زمستان امسال بار دیگر با کمبود مواد غذایی مواجه شود. این هشدار را «ضمیر» می گویند. کابلوفنماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان در این دیدار روز چهارشنبه. بین المللی وی که از سوی مسکو سازماندهی شده بود، در مورد افغانستان اعلام کرد و گفت که بخش بزرگی از جمعیت این کشور ممکن است مانند سال گذشته دوباره با کمبود مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری روبرو شوند.

مطابق با کابلوفبرای جلوگیری از این امر، برخی کشورها اقدامات ویژه ای را برای ارائه کمک های بشردوستانه انجام داده اند هستند.

وی گفت: با این حال برای مشکلات اقتصادی افغانستان به یک راه حل جامع نیاز داریم. ما معتقدیم که مسئولیت اصلی بر دوش کشورهای جمعی غرب است. ۲۰ سال است که با توقیف سرمایه های ملی افغانستان باعث خفقان اقتصادی این کشور نیز شده اند. شرم آنها ادامه می دهند

در مورد وضعیت افغانستان غذا خیلی مساعد نیست و دو ماه پیش، «مارتین گریفیثرئیس برنامه جهانی غذا در امور بشردوستانه در افغانستان نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی مردم این کشور هشدار داد و اعلام کرد که بیش از ۶ میلیون افغان در خطر گرسنگی قرار دارند.

رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت این کشور را که یک سال است از اشغال غرب به سرکردگی تروریست های آمریکایی رهایی یافته است، با تاکید بر افزایش فقر در افغانستان گفت. : ۶ میلیون نفر در این کشور در خطر گرسنگی هستند. افغانستان با بحران انسانی، اقتصادی، اقلیمی، گرسنگی و مالی مواجه است.

“مارتین گریفیثوی در همین راستا افزود: از کشورهای کمک کننده می خواهیم که انکشاف اقتصادی افغانستان را تمویل کنند. حدود ۷۷۰ میلیون دالر برای زنده ماندن افغان ها در زمستان پیش رو نیاز است.

وی تاکید کرد که درگیری‌ها، فقر، تغییرات شدید آب و هوا و ناامنی غذایی در این کشور یک واقعیت تلخ است. مشوق وی گفت: “برای مدت طولانی”، وی افزود که آنچه که منجر به وضعیت “بسیار جدی” کنونی شده است، تعلیق کمک های بشردوستانه و توسعه ای از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان است.

گریفیث وی گفت: حدود ۲۴ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک هستند و نزدیک به ۱۹ میلیون نفر در ناامنی غذایی قرار دارند.

این مقام سازمان ملل با اشاره به اینکه نگران بدتر شدن این ارقام در آینده نزدیک هستیم، اظهار داشت: شرایط جوی ماه های زمستان به سرعت گرانی سوخت و مواد غذایی را افزایش می دهد.

رئیس برنامه جهانی غذا در امور بشردوستانه در افغانستان افزود: برای تعمیر یا بهبود سرپناه های مورد نیاز زمستانی مانند پوشاک و پتو به ۶۱۴ میلیون دالر نیاز فوری داریم. ۱۵۴ میلیون دلار اضافی برای تامین غذا و سایر نیازها قبل از قطع شدن برخی مناطق به دلیل آب و هوا مورد نیاز است.

لازم به ذکر است که یک سال از خروج کامل نیروهای تروریستی آمریکایی از افغانستان و قدرت گرفتن طالبان می گذرد و این کشور همچنان با پیامدهای دو دهه اشغال محور غربی از جمله اقتصاد وخیم دست و پنجه نرم می کند. و بحران انسانی

در سال ۲۰۰۱، مهاجمان غربی به بهانه حفاظت از اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده، در برابر طالبان، به افغانستان حمله کردند و آن را اشغال کردند.