هشدار دوم دولت به آژانس‌های گردشگری سلامت: گواهی‌های پزشکی ویزای درمان اتباع خارجی را جعل نکنید.
در صورتی که آژانس مسافرتی مرتکب تخلفاتی از قبیل عدم فروش ویزا و نظارت غیرمنطقی تردد یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، صدور مدارک پزشکی نامعتبر، صدور مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و … شود. اقداماتی مانند اخطار، منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز می شود.