هشدار به شرکت هواپیمایی آتا برای گران فروشی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران خواست در صورت عدم دریافت وجه به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند و مدارک خود را در سامانه حقوق مسافر به نشانی www.caa.gov.ir بارگذاری کنند. اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.بیا.