“نیلز بور”؛ از دروازه بان فوتبال تا مکانیک کوانتومی و در نهایت بمب اتم!
وقتی بور این خبر را شنید، بلافاصله معنای وحشتناک شکستن اتم و انرژی عظیمی که از آن آزاد می شود را درک کرد. در همان سال به آمریکا رفت و به «انیشتین» هشدار داد که آلمان نازی دانش نظری لازم برای شروع تحقیقات برای ساخت بمب اتمی را دارد. اینشتین به رئیس جمهور ایالات متحده “آیزنهاور” اطلاع داد و به او دستور داد که پروژه منهتن را آغاز کند تا ایالات متحده اولین کشوری باشد که دارای بمب اتمی است.