نوستالژی دهه ۷۰ و مبارزه طبقه متوسط ​​فعلی برای بقا
«هموطن» به خاطر نام غلامحسین کرباسچی و خاطره روزنامه همشهری که نوستالژی دهه ۷۰ را به همراه دارد، یادآور «جامعه» و «سلام» دهه ۷۰ است. در آن دهه، طبقه متوسط ​​زنده و فعال بود و به اندازه اکنون برای بقا تلاش نمی کرد. علاوه بر روزنامه ها، می توان گفت که دهه ۷۰ یک “ساعت خوش” است. او یک دهه سال های خوب و بد داشت. او یک روز مورد تمجید قرار گرفت و روز دیگر متهم شد و این درگیری در همه زمینه ها بود