نماینده مجلس: ایران از مواضع هسته‌ای خود عدول نمی‌کند/نیاز به گرفتن تضمین از آمریکا است
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تلاش غرب این است که جمهوری اسلامی ایران را در نقطه ضعف قرار دهد تا امتیاز بگیرد، افزود: ایران اسلامی از مواضع اقتصادی و ملی خود عقب نشینی نمی کند، مذاکرات و تسلیم خواسته های مشروع خود نخواهد شد.»